Blog

Voorkom wegloopgedrag bij ouderen met dementie

Unsplash image 479247120fc7c51c9c591f387ad7a867 2000

Je wilt dat je woonzorgcentrum een thuis biedt die zowel veilig en comfortabel als open is. Maar wat dan met ouderen met een vorm van dementie, die weglopen? Hoe moet je omgaan met hun wegloopgedrag? En op welke manier kan technologie daarbij helpen, om de veiligheid van de bewoner te garanderen, familie en vrienden gemoedsrust te bieden, en het werk van je zorgverleners te verlichten?

Coloplast
Waarom wil een bewoner weglopen?

Dat is dé eerste vraag die je moet beantwoorden, omdat het je handvatten kan reiken om het wegloopgedrag bij ouderen te helpen verminderen. Natuurlijk is de ene mens de andere niet. Bovendien evolueert de ziekte onvoorspelbaar, waardoor iemand zich de ene maand perfect normaal gedraagt en dan plots wegloopgedrag stelt. Als ouderen met dementie dat opeens doen, ervaren ze vaak een onveiligheid in zichzelf en/of hun omgeving, wat zich onder meer op de volgende twee manieren kan vertalen.

Enerzijds kunnen ouderen met dementie weglopen omdat ze ergens naartoe willen. Ze zoeken iets of iemand uit het verleden. Ze willen naar hun kinderen en - vaak - hun ouders, omdat ze de veiligheid en geborgenheid zoeken die deze personen hen boden. Een houvast die de ouderen na hun kindertijd misschien nooit meer gekend hebben.

Andere ouderen met wegloopgedrag en dementie willen misschien weg uit de huidige situatie. Ze voelen zich niet op hun gemak in hun verblijfplaats, zelfs al wonen ze nog thuis. Dus vertonen ze wegloopgedrag, maar vaak zonder concreet doel. Zolang ze maar wegraken uit de situatie. Veiligheid aan de mensen rondom hen vragen, durven ze mogelijk niet, omdat ze te bang zijn voor afwijzing.

Hoe omgaan met ouderen met wegloopgedrag?

Vertonen ouderen met dementie wegloopgedrag, omdat ze bijvoorbeeld terug naar hun ouders willen, iets wat vaak voorkomt? Dan is het belangrijk dat je als zorgverlener polst naar het waarom. Wat mist de persoon van zijn ouders? Steun, begrip, houvast, troost, warmte ...? Dat gemis probeer je dan te compenseren, door de oudere vast te houden, een luisterend oor te bieden, als een moeder- of vaderfiguur ...

Wil de bewoner weg uit de situatie? Dan moet je vinden wat hem of haar vandaag frustreert in het woonzorgcentrum. Waarom ervaart deze mens de drang om de situatie te ontvluchten? Misschien zijn er spanningen op de afdeling? Is er te veel lawaai ...?

Wat maakt de situatie voor de bewoner zo moeilijk, dat hij of zij weg wil? En welke van diens wensen kan je inwilligen, om dat gevoel te counteren? Misschien volstaat een verhuis naar een andere kamer, omdat het niet klikt met de huidige kamergenoot?

Verhoog ook de veiligheid door technologie

Natuurlijk, hoe goed je ook met de ouderen met dementie en wegloopgedrag zal omgaan, helemaal vermijden kan je hun gedrag nooit. Dus hoe moet je er dan mee omgaan, als iemand wegloopgedrag vertoont? Cruciaal is dat je vooraf een protocol opstelt, met alle te volgen stappen bij zo’n vermissing.

Daarnaast kan technologie helpen om wegloopgedrag te voorkomen en om bij een vermissing snel in te grijpen. Technologie als LynX® lifeline: een uniek, geavanceerd lichtmanagementsysteem dat verlichting aanstuurt, automatisch in- en uitschakelt en op vastgelegde tijdstippen of in bepaalde omstandigheden dimt.

LynX® lifeline kan mee voorkomen dat ouderen met dementie en wegloopgedrag weglopen. De technologie kan hen namelijk intuïtief weghouden van de exit op de gang of in het gebouw. Dankzij LynX® lifeline blijft het aan die uitgangen immers donker. Tegelijk maakt helder licht hun veilige leefruimte en de verpleegpost extra warm en aantrekkelijk.

Bovendien bevatten de lichtarmaturen van LynX® lifeline hardware, waarmee je ouderen met dementie en wegloopgedrag op een plattegrond van het woonzorgcentrum kan volgen, als ze een polsbandje dragen. Met alle respect voor hun privacy, uiteraard.

Je volgt de bewoners op het plattegrond, binnen de software van alarmerings- en communicatieplatform LynX® connect, waarmee LynX® lifeline verbonden is. Een waarlijk unieke oplossing voor lokalisatie, waarmee je ouderen met wegloopgedrag niet louter detecteert, maar ook volgt, van kamer naar kamer en van gang naar gang.

Dankzij de technologie van LynX® lifeline kan je dus juist met wegloopgedrag omgaan én familie en kennissen gemoedsrust bieden: je weet op elk moment waar de bewoner zich bevindt en waar hij of zij naartoe gaat, uiteraard met alle respect voor de privacy. Dat vergemakkelijkt ook het werk van de zorgverlener zelf.

Benieuwd hoe LynX® lifeline jullie kan helpen?

Geschreven door Céline De Geeter