Blog

Zorg voor leefcirkels waarin ouderen met dementie vrij én veilig leven

Artem labunsky iz JC1 P Uj Z Nc unsplash 6dc49a7917bd831dbdae06eac597d7e6 2000

Vele woonzorgcentra hebben een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Een beschermde omgeving, waarin ze extra zorg krijgen. Op zich een begrijpelijke oplossing, natuurlijk. Maar de ene persoon kan nog meer dan de andere. Dementie is een proces. Tegelijk is bewegingsvrijheid zeer belangrijk, ook voor mensen met dementie. Geef hen zo veel vrijheid als ze nog aankunnen, in alle veiligheid, door leefcirkels te scheppen.

Wat zijn leefcirkels voor mensen met dementie?

Als je leefcirkels vastlegt voor je bewoners met dementie, bepaal je per persoon hoe ver die zich letterlijk nog kan begeven in je woonzorgcentrum, over de grenzen van verschillende afdelingen heen. Daarbij laat je de grootte van de leefcirkels afhangen van hoeveel zorg de ouderen nodig hebben en hoe goed ze nog functioneren.

Elderly couple taking a walk through the park. Arboretum Trompenburg, Rotterdam.

De ene bewoner zal zich het best enkel binnen de afdeling begeven, terwijl de andere gerust vrij in het hele woonzorgcentrum mag verblijven. In de toekomst moet het zelfs mogelijk zijn om ouderen met dementie nog naar de winkel te laten trekken, in de wijk, als ze daartoe nog in staat zijn. Dat alles in alle veiligheid, dat wordt meteen duidelijk.

Dankzij de leefcirkels geef je ouderen met dementie zo veel bewegingsvrijheid als bij hun situatie past. Je biedt hen gecontroleerd de ruimte om zo vrij mogelijk te zijn. Op die manier blijft hun levenskwaliteit optimaal en verkleint kans op gezondheidsproblemen door immobiliteit.

Hoe creëer je leefcirkels voor mensen met dementie?

Eerst breng je in kaart wat de medische situatie van een oudere met dementie nog toelaat, al dan niet samen met de huisarts. Hoeveel bewegingsvrijheid wil een persoon én hoeveel kan je die nog gunnen, zonder de goede zorg te hypothekeren? Daarna bepaal je de haalbare leefcirkels per bewoner, op basis van de analyse.

Alle ouderen met dementie vrij bewegend in eigen leefcirkels, afgestemd op hun specifieke noden en mogelijkheden ... Hoe kan je dan elke persoon blijven opvolgen? Dat lukt perfect, dankzij de juiste technologie: LynX® lifeline, onze infrastructuur voor lokalisatie gebouwd rond een lichtbeheersysteem en slimme verlichtingsarmaturen, gecombineerd met het alarmerings- en communicatieplatform LynX® connect.

Lokaliseer én volg bewoners op de voet, in alle privacy

Als je voor onze technologie kiest én je bewoners een polsbandje dragen, kan je precies opvolgen waar de ouderen met dementie zich in je woonzorgcentrum bevinden, én waar ze naartoe gaan. Je detecteert hen niet enkel, maar volgt hen ook. Het polsbandje geeft immers continu hun positie door, via bluetooth in de lichtarmaturen van LynX® lifeline.

Tegelijk laat het systeem toe om deuren te sluiten voor een oudere met dementie, als die in de buurt komt, naargelang wat zijn leefcirkel toelaat. Of om een lift automatisch onbruikbaar te maken voor een bewoner, wanneer die nadert. Zo leven de ouderen met dementie vrij in hun leefcirkels op maat, met onzichtbare grenzen.

Vrijheid in leefcirkels, zonder aan zorg in te boeten

Hebben bewoners met dementie zorg nodig terwijl ze zich vrij in hun leefcirkels begeven? Dan levert dat een alarm op, dat snel via het polsbandje en het verbonden alarmerings- en communicatieplatform LynX® connect tot bij de juiste zorgverlener belandt. Die ontvangt dan een notificatie op de smartphone.

Eventueel stuurt het polsbandje ook andere gezondheidsparameters door, zodat je steeds perfect weet hoe het met de vrij bewegende bewoner is gesteld. Tegelijk raakt de zorgverlener niet overbelast met te veel alarmmeldingen. AI zal de doorgestuurde data immers eerst analyseren, om na te gaan of een persoon echt problemen heeft.

Leefcirkels met verlichtingstechnologie LynX® lifeline maken dus vrijheid voor ouderen met dementie mogelijk, gecombineerd met veiligheid én haalbare zorg.

Benieuwd hoe LynX® lifeline jullie kan helpen?

Geschreven door Céline De Geeter